راهنمايي رساله هاي كارشناسي ارشد :

1-    سيماي زن در آينه آثار صادق هدايت و محمد حجازي  ، الهام خياطان ، دانشگاه آزادتهران مركزي 1378 – 1379

2-    پيشگامان نقد و تحقيق و ترجمه در ايران به شيوه اروپايي ، سهيلا احمدي ، دانشگاه آزاد تهران مركزي 1379 – 1380  

3-  نقد روانشناختي و فمنيستي آثار فروغ فرخزاد ، سيمين بهبهاني ، طاهره صفارزاده ، راضيه زواريان ، دانشگاه آزاد تهران مركزي 1381 – 1382

4-  مقايسه ديدگاه هاي اجتماعي مولانا در مثنوي و سنايي در حديقه ، هما آقاجعفري ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات 1381

5-    نقد ساختاري حديقه الحقيقه و مخزن الاسرار ، نازنين نادري ، دانشگاه آزاد تهران مركزي  1381 – 1382

6-  مقايسه حكايت هاي سنايي در حديقه و عطار در الهي نامه و مصيبت نامه ، ماندانا مهدوي فر، دانشگاه آزاد تهران مركزي 1381 – 1382  

7-    نقد فرماليستي غزليات سنايي ، شهربانو افغان ، دانشگاه الزهراء 1383

8-    نقد ساختاري پنج رمان فارسي ، ناهيد چگيني ، دانشگاه الزهراء 1383

9-    تصوير سازي اشعار فروغ فرخزاد ، ويدا كريمي ،دانشكده هنر  دانشگاه الزهراء 1383

10-                         مدرنيسم در شعر احمد شاملو و ناظم حكمت ، مريم شريفي ، دانشكده ادبيات شهريور 1384

11-          نقد ساختاري و فمنيستي رمان فارسي با تكيه بر سه اثرتهران مخوف ، سنگ صبور و بوف كور ، خانمتاج بختياري ، الزهراء شهريور 1385

12-                        نقد فرماليستي غزليات عطار ، فاطمه جهاني ، الزهراء شهريور 1385

13-          بررسي تأثير احياء علوم الدين غزالي و كشف المحجوب و رساله قشيريه بر حديقه سنايي  ، فاطمه اكبري ،الزهراء مهرماه 1385

14-                        نقد فرماليستي اشعار حميد مصدق ، ساور سفلي ، دانشگاه پيام نور ، تير ماه 1385

15-                        تعليقات نامه هاي عين القضات همداني ، ليلا فرهادي نيك، دانشگاه الزهراء، آذر 1385

16-                         نقد و بررسی آثار مهدی حمیدی شیرازی، الهام کفاش پنجه شاهی، دانشگاه الزهراء، تیرماه 86

17-                        فرهنگ تحلیلی شرح شطحیات، الهام رستاد، دانشگاه الزهراء،مهر 86

18-                        بررسی سمبول های قصه غربه الغربیه، پری سیما جوادی، دانشگاه الزهراء،مهر 86

19-                        نقد فمنیستی آثار محمد محمدعلی، دانشگاه الزهراء خرداد 1387 

 

نوشته شده توسط مریم حسینی در ساعت 7:47 | لینک  | 

‏شماره بازیابی : ۵۱-۵۴۱۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۸۳۳۵۵
‏پدیدآور : زواریان٬ راضیه
‏عنوان و نام پديدآور : نگاهی تازه به شعر زنان شاعر [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌] : با توجه به نقد روانشناختی٬ فمینیستی و جامعه شناختی با ذکر ویژگی‌های سبکی و نوآوری‌های لفظی و معنوی هر کدام از مشروطیت تا این روزگار/پژوهشگر راضیه زواریان ؛ استاد راهنما مریم حسینی ؛ استاد مشاور منیره احمدسلطانی
‏عنوان ديگر : :نقد روانشناختی و فمینیستی آثار فروغ فرخ زاد ٬ سیمین بهبهانی و طاهره صفارزاده
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫(کارشناسی ارشد) : ادبیات فارسی ‬
‏محل و سال اخذ مدرک : تهران، ۱۳۸۲
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی). دانشکده ادبیات و علوم انسانی ‬
‏مشخصات ظاهری : ۲۸۶ ورق
‏يادداشت : چکیده
‏يادداشت : عنوان روی جلد : نقد روانشناختی و فمینیستی آثار فروغ فرخ زاد٬ سیمین بهبهانی و طاهره صفارزاده
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۲۸۴ - ۲۸۶
‏عنوان روی جلد : نقد روانشناختی و فمینیستی آثار فروغ فرخ زاد٬ سیمین بهبهانی و طاهره صفارزاده
‏شناسه افزوده : حسینی٬ مریم٬ استاد راهنما
‏شناسه افزوده : احمدسلطانی٬ منیره٬ استاد مشاوره
‏توصیفگر : فرخ‌زاد٬ فروغ٬ ۱۳۱۳ - ۱۳۴۵

بهبهانی٬ سیمین٬ ۱۳۰۶ -

صفارزاده٬ طاهر٬ ۱۳۱۵ -

‏توصیفگر : ن‍ق‍د ادب‍ی‌

ن‍ق‍د روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌

ن‍ق‍د اص‍ال‍ت‌ زن‌

ش‍ع‍ر

قرن ۱۴

‏چکيده : ‏‫آشنایی با شعر و ادبیات معاصر به ویژه شاعران زن و بررسی نگرش زنانه ی آنها به زندگی و شعرشان و دل مشغولی های این زنان فرهیخته در زندگی و جامعه است. روش پژوهش کتابخانه ای است. نتیجه کلی شناخت بیشتر نسبت به اندیشه و دید و نگرش این شاعران به زندگی و ادبیات بوده است.‬
 
                       
 
 
 
 
نام  
پست الکترونيکی  
*پیشنهاد  
 
   
 
نوشته شده توسط مریم حسینی در ساعت 20:17 | لینک  | 

‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۲۶۱۲
‏وضعیت نمایه سازی : قبلی
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م۸۴-۳۱۶۳۳‬‬
‏پدیدآور : احمدی، سهیلا
‏عنوان و نام پديدآور : پیشگامان نقد و تحقیق و ترجمه در ایران به شیوه اروپایی ( محمدعلی فروغی، محمد قزوینی، قاسم غنی، عباس اقبال‌آشتیانی، مجتبی مینوی )[پایان نامه]/پژوهشگر سهیلا احمدی ؛ استاد راهنما مریم حسینی ؛ استاد مشاور ابوطالب میرعابدینی
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی‌ارشد ) : زبان و ادبیات فارسی‬
‏محل و سال اخذ مدرک : تهران، ۱۳۸۰
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی ( تهران مرکزی ). دانشکده ادبیات فارسی
‏مشخصات ظاهری : ‏‫XI، ‏[۱۸۱] ورق‬:مصور، عکس
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه : ص. [۱۷۷-۱۸۱]‬
‏شناسه افزوده : حسینی، مریم ۱۳۴۱- ، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : میرعابدینی، ابوطالب، استاد مشاور
‏توصیفگر : فروغی، محمدعلی، ۱۲۵۴-۱۳۲۱

قزوینی، محمد، ۱۲۵۸-۱۳۲۸

غنی، قاسم، ۱۲۷۷-۱۳۳۱

اقبال‌آشتیانی، عباس، ۱۲۷۵-۱۳۳۴

مینوی، مجتبی، ۱۲۸۱-۱۳۵۵

‏توصیفگر : م‍ت‍رج‍م‍ان‌

منتقدان

س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‌

‏توصیفگر : ایران
‏چکيده : هدف پژوهش : در این پایان‌نامه با مراجعه دقیق به تمامی منابع و مراجع موجود و در دسترس، اطلاعات پراکنده و نامنظم به شکلی روشمند، گرد آمده و زندگینامه، کتابشناسی و فهرست آثار پنج تن از استادان پیشگام در عرصه نقد و برسی نوین گنجانده شده است.در تهیه کتابشناسی حاضر از شیوه کتابخانه‌ای و در نقد و بررسی شخصیت و آثار از تجزیه و تحلیل داده‌ها، استفاده شده است.نتیجه کلی : آشنایی با پیشگامان نقد و بررسی به شیوه اروپایی و کسانی که در احیای آثار کهن فرهنگ و ادب فارسی کوشیده‌اند از جمله محمدعلی فروغی، علامه قزوینی، دکتر غنی، عباس اقبال و مجتبی مینوی سبب می‌شود تا الگویی باشند برای آیندگان و راهگشای نسلی که آینده را با تکیه بر گذشته سر تسخیر دارند.
 
نوشته شده توسط مریم حسینی در ساعت 19:57 | لینک  | 

‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۸۸۹۴
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۸۹۱۸
‏وضعیت نمایه سازی : اطلاعات ثبت
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۳۳۲۱۵۱
‏عنوان و نام پديدآور : نقد فرمالیستی مجموعه اشعار حمید مصدق(تا رهایی) [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نام مولف نفیسه ساورسفلی ؛ استاد راهنما مریم حسینی ؛ استاد مشاور فاطمه کوپا
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): زبان و ادبیات فارسی
‏محل و سال اخذ مدرک : [بی‌جا]، ۱۳۸۵
‏مشخصات ظاهری : ی، ۱۷۹ورق:جدول، نمودار
نوشته شده توسط مریم حسینی در ساعت 19:55 | لینک  |